Konvertering av filen MSG till EML

Icon Down
Icon UP
Outlook Mail Message

Filer med MSG-tillägget används av Microsoft Outlook-e-postmeddelanden. Detta program, genom att skapa en MSG-fil, lagrar i den all viktig information om ett e-postmeddelande , inklusive ämne, innehåll, avsändare och mottagardata, datum och även hyperlänkar och bilagor.

E-Mail Message

Filer med .EML-förlängningen innehåller ett enda e-postmeddelande som är lagrat i en enda fil bestående av meddelandets rubrik och dess kropp, och eventuellt några bifogade filer. Denna förlängning används av många olika e-posthanteringsprogram.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MSG efter konverteringen till EML kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MSG till EML ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MSG till EML) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen MSG

Om konverteringseffekt av filen MSG inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MSG format till ett annat filformat än EML. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen MSG till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MSG som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet EML), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MSG i originalformat (utan konvertering till filen EML). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ofx icon

OFX

Open Financial Exchange Format

OFX-formatet används som en finansiell informationsutbytesfil. De innehåller finansiella data skapade i OFX öppet format (Open Financial Exchang...