Konvertering av filen MPG till TRP

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MPG efter konverteringen till TRP kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MPG till TRP ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MPG till TRP) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen MPG till TRP:

andra möjliga konverteringar av filen MPG

Om konverteringseffekt av filen MPG inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MPG format till ett annat filformat än TRP. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen MPG till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MPG som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet TRP), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MPG i originalformat (utan konvertering till filen TRP). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
pes icon

PES

Brother Embroidery Format

PES-filformat används med en datorstödd tillverkningsrobotprogramvara (CAM) som skapats av Brother. PES-filer lagrar färgpalettdata, mönsterins...