Konvertering av filen M3U till PLS

Icon Down
Icon UP
Media Playlist File

M3U (kort för skrót MP3 URL) är en filändelse som används av spellistfiler . M3U-filer stöds av många multimediaspelare. M3U-filer lagrar inte faktiska multimediedata utan bara referenser till sådana data i form av fillistor och filplatser.

Audio Playlist

PLS stöds av många populära ljudspelarapplikationer. Innehållet i PLS-filerFiler med PLS-tillägg används för att lagra spellistor , vilket gör musikuppspelningen sömlös. Användaren kan lägga till ett spår till en PLS-fil och spelaren lägger automatiskt till det i spelkön.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen M3U efter konverteringen till PLS kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från M3U till PLS ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen M3U till PLS) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen M3U till PLS:

andra möjliga konverteringar av filen M3U

Om konverteringseffekt av filen M3U inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens M3U format till ett annat filformat än PLS. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen M3U till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen M3U som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PLS), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen M3U i originalformat (utan konvertering till filen PLS). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
nbf icon

NBF

Backup NOW! Backup Archive Format

Fil med NBF-förlängning är ett filarkiv som innehåller en säkerhetskopia av data skapad med NTI Backup NOW-verktyget. NBF arkiv lagrar alla fi...