Konvertering av filen M3U till M3U8

Icon Down
Icon UP
Media Playlist File

M3U (kort för skrót MP3 URL) är en filändelse som används av spellistfiler . M3U-filer stöds av många multimediaspelare. M3U-filer lagrar inte faktiska multimediedata utan bara referenser till sådana data i form av fillistor och filplatser.

UTF-8 M3U Playlist File

Filer med M3U8-förlängningen är kodade ljudspellistor , som använder UTF-8-symbolkodningssystemet. Det här är standard textfiler - de innehåller inte några riktiga ljuddata, men endast referenser till multimediafiler eller undermappar som lagrar dem.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen M3U efter konverteringen till M3U8 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från M3U till M3U8 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen M3U till M3U8) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen M3U till M3U8:

andra möjliga konverteringar av filen M3U

Om konverteringseffekt av filen M3U inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens M3U format till ett annat filformat än M3U8. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen M3U till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen M3U som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet M3U8), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen M3U i originalformat (utan konvertering till filen M3U8). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
nds icon

NDS

Nintendo DS Game ROM

NDS (förkortning för Nintendo Dual Screen) förlängning används av Nintendo DS-spel-ROM-filer. Enkel NDS-fil lagrar ROM Flash Data-bild erhåll...