Konvertering av filen KMZ till KML

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen KMZ efter konverteringen till KML kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från KMZ till KML ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen KMZ till KML) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen KMZ till KML:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen KMZ som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet KML), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen KMZ i originalformat (utan konvertering till filen KML). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
hex icon

HEX

Hexadecimal Source Format

Filer med HEX-förlängningen är källfiler som används för att spara olika data som lagras i hexadecimalt system . De kan innehålla inställni...