Konvertering av filen KEY till KEYNOTE

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen KEY efter konverteringen till KEYNOTE kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från KEY till KEYNOTE ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen KEY till KEYNOTE) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen KEY till KEYNOTE:

andra möjliga konverteringar av filen KEY

Om konverteringseffekt av filen KEY inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens KEY format till ett annat filformat än KEYNOTE. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen KEY till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen KEY som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet KEYNOTE), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen KEY i originalformat (utan konvertering till filen KEYNOTE). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
pem icon

PEM

Privacy Enhanced Mail Certificate

PEM filtillägg används av certifikatfiler för att lagra och transportera kryptografiska nycklar, certifikat och andra typer av data. Binära PEM...