Konvertering av filen DIF till SXC

Icon Down
Icon UP
Data Interchange Format

DIF är ett kalkylbladsformat för datautbyte som lagrar data i vanlig text. Formatet är standardiserat, vilket innebär att export av data till en DIF-fil bevarar datalayouten och kan direktimporteras till andra kalkylprogram.

StarOffice Calc Spreadsheet

Filer med .SXC -tillägg lagrar kalkylarkdokument som skapats med StarOffice . SXC -filer stöder vanliga kalkylarkfunktioner, inklusive: diagram, formler, funktioner, makron.SXC är den officiella standarden för kalkylarkdokument som används av OpenOffice.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DIF efter konverteringen till SXC kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DIF till SXC ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DIF till SXC) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen DIF till SXC:

andra möjliga konverteringar av filen DIF

Om konverteringseffekt av filen DIF inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DIF format till ett annat filformat än SXC. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen DIF till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DIF som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SXC), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DIF i originalformat (utan konvertering till filen SXC). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
nbf icon

NBF

Backup NOW! Backup Archive Format

Fil med NBF-förlängning är ett filarkiv som innehåller en säkerhetskopia av data skapad med NTI Backup NOW-verktyget. NBF arkiv lagrar alla fi...