Konvertering av filen DBF till MDB

Vad hjälper mig konvertering av filen DBF till MDB med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DBF efter konverteringen till MDB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DBF till MDB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DBF till MDB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från DBF till MDB, hur konverterar man filen DBF till MDB, ändring av filändelse DBF till MDB
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen DBF till MDB:
andra möjliga konverteringar av filen DBF
Om konverteringseffekt av filen DBF inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DBF format till ett annat filformat än MDB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen DBF till ett annat format :
DBF till ACCDB, DBF till ACCDE,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DBF som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet MDB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DBF i originalformat (utan konvertering till filen MDB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .