Konvertering av filen DBF till ACCDB

Vad hjälper mig konvertering av filen DBF till ACCDB med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DBF efter konverteringen till ACCDB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DBF till ACCDB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DBF till ACCDB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från DBF till ACCDB, hur konverterar man filen DBF till ACCDB, ändring av filändelse DBF till ACCDB
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen DBF till ACCDB:
andra möjliga konverteringar av filen DBF
Om konverteringseffekt av filen DBF inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DBF format till ett annat filformat än ACCDB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen DBF till ett annat format :
DBF till ACCDE, DBF till MDB,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DBF som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ACCDB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DBF i originalformat (utan konvertering till filen ACCDB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .