Konvertering av filen DAO till UIF

Vad hjälper mig konvertering av filen DAO till UIF med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DAO efter konverteringen till UIF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DAO till UIF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DAO till UIF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från DAO till UIF, hur konverterar man filen DAO till UIF, ändring av filändelse DAO till UIF
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen DAO till UIF:
andra möjliga konverteringar av filen DAO
Om konverteringseffekt av filen DAO inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DAO format till ett annat filformat än UIF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen DAO till ett annat format :
DAO till NRG, DAO till BIN, DAO till IMG, DAO till ISO,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DAO som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet UIF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DAO i originalformat (utan konvertering till filen UIF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .