Konvertering av filen DAO till IMG

Vad hjälper mig konvertering av filen DAO till IMG med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DAO efter konverteringen till IMG kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DAO till IMG ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DAO till IMG) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från DAO till IMG, hur konverterar man filen DAO till IMG, ändring av filändelse DAO till IMG
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen DAO till IMG:
andra möjliga konverteringar av filen DAO
Om konverteringseffekt av filen DAO inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DAO format till ett annat filformat än IMG. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen DAO till ett annat format :
DAO till NRG, DAO till BIN, DAO till ISO, DAO till UIF,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DAO som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet IMG), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DAO i originalformat (utan konvertering till filen IMG). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .