Konvertering av filen DAA till GI

Vad hjälper mig konvertering av filen DAA till GI med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DAA efter konverteringen till GI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DAA till GI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DAA till GI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från DAA till GI, hur konverterar man filen DAA till GI, ändring av filändelse DAA till GI
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen DAA till GI:
andra möjliga konverteringar av filen DAA
Om konverteringseffekt av filen DAA inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DAA format till ett annat filformat än GI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen DAA till ett annat format :
DAA till ISO, DAA till C2D, DAA till CIF, DAA till DMG, DAA till GBI, DAA till GCD, DAA till ISZ, DAA till MDF, DAA till VCD,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DAA som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet GI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DAA i originalformat (utan konvertering till filen GI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .