Konvertering av filen DAA till CIF

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DAA efter konverteringen till CIF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DAA till CIF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DAA till CIF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen DAA till CIF:

andra möjliga konverteringar av filen DAA

Om konverteringseffekt av filen DAA inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DAA format till ett annat filformat än CIF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen DAA till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DAA som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet CIF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DAA i originalformat (utan konvertering till filen CIF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
iso icon

ISO

Disc Image Format

Filer med. ISO-förlängningen innehåller optiska skivbilder i okomprimerad form. En enstaka bild med alla filer och skivans katalogstruktur lagra...