Konvertering av filen CRYPT8 till DB.CRYPT5

Icon Down
Icon UP
WhatsApp Messenger Message Database Format

.CRYPT8-filer används av WhatsApp-applikationen för att lagra en krypterad databas med arkivchattar och meddelanden. Dessa filer lagras oftast på ett SD-kort på en smartphone eller surfplatta som kör operativsystemet Android, som är värd för WhatsApp Messenger. Tillägget .

WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup Format

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen CRYPT8 efter konverteringen till DB.CRYPT5 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från CRYPT8 till DB.CRYPT5 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen CRYPT8 till DB.CRYPT5) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen CRYPT8 till DB.CRYPT5:

andra möjliga konverteringar av filen CRYPT8

Om konverteringseffekt av filen CRYPT8 inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens CRYPT8 format till ett annat filformat än DB.CRYPT5. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen CRYPT8 till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen CRYPT8 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DB.CRYPT5), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen CRYPT8 i originalformat (utan konvertering till filen DB.CRYPT5). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
opf icon

OPF

Open Packaging Format Format

Fil med .OPF-förlängning lagrar metadata för digital publicering som sparats i textformat baserat på XML-standard. OPF-format överensstämmer ...