Konvertering av filen CRYPT5 till CRYPT8

Icon Down
Icon UP
WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup

WhatsApp Messenger Message Database Format

.CRYPT8-filer används av WhatsApp-applikationen för att lagra en krypterad databas med arkivchattar och meddelanden. Dessa filer lagras oftast på ett SD-kort på en smartphone eller surfplatta som kör operativsystemet Android, som är värd för WhatsApp Messenger. Tillägget .

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen CRYPT5 efter konverteringen till CRYPT8 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från CRYPT5 till CRYPT8 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen CRYPT5 till CRYPT8) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen CRYPT5 till CRYPT8:

andra möjliga konverteringar av filen CRYPT5

Om konverteringseffekt av filen CRYPT5 inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens CRYPT5 format till ett annat filformat än CRYPT8. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen CRYPT5 till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen CRYPT5 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet CRYPT8), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen CRYPT5 i originalformat (utan konvertering till filen CRYPT8). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
opf icon

OPF

Open Packaging Format Format

Fil med .OPF-förlängning lagrar metadata för digital publicering som sparats i textformat baserat på XML-standard. OPF-format överensstämmer ...