Konvertering av filen ASX till XSPF

Icon Down
Icon UP
Microsoft Advanced Streaming Redirector file

. ASX-filformat är Advanced Stream Redirector och det är en typ av XML-metafil (Extensible Markup Language). Huvudsyftet med ASX-filformat är att lagra spellista för ett antal Windows Media-filer för en specifik multimediapresentation.

XSPF Playlist File

XSPF (kort för XML Shareable Playlist Format) är ett spellista filformat . XSPF-filer lagrar inte aktuell ljuddata, endast information relaterad till spellistan i form av XML-markup som innehåller referenser till ljudfilerna i spellistan.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ASX efter konverteringen till XSPF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ASX till XSPF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ASX till XSPF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen ASX till XSPF:

andra möjliga konverteringar av filen ASX

Om konverteringseffekt av filen ASX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ASX format till ett annat filformat än XSPF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ASX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ASX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XSPF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ASX i originalformat (utan konvertering till filen XSPF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
dsk icon

DSK

Disk Image

DSK-fil innehåller en diskbild . DSK är en generisk filändelse, vilket innebär att den inte är ursprunglig i något program och inte är stand...