Konvertering av filen ASX till M3U8

Icon Down
Icon UP
Microsoft Advanced Streaming Redirector file

. ASX-filformat är Advanced Stream Redirector och det är en typ av XML-metafil (Extensible Markup Language). Huvudsyftet med ASX-filformat är att lagra spellista för ett antal Windows Media-filer för en specifik multimediapresentation.

UTF-8 M3U Playlist File

Filer med M3U8-förlängningen är kodade ljudspellistor , som använder UTF-8-symbolkodningssystemet. Det här är standard textfiler - de innehåller inte några riktiga ljuddata, men endast referenser till multimediafiler eller undermappar som lagrar dem.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ASX efter konverteringen till M3U8 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ASX till M3U8 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ASX till M3U8) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen ASX till M3U8:

andra möjliga konverteringar av filen ASX

Om konverteringseffekt av filen ASX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ASX format till ett annat filformat än M3U8. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ASX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ASX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet M3U8), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ASX i originalformat (utan konvertering till filen M3U8). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
doc icon

DOC

Microsoft Word Document

Filer med .DOC-förlängningen innehåller formaterade textdokument som lagras i ett proprietärt binärt format av Microsoft Word. Lagringsformate...