Konvertering av filen ARJ till E01

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ARJ efter konverteringen till E01 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ARJ till E01 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ARJ till E01) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen ARJ till E01:

andra möjliga konverteringar av filen ARJ

Om konverteringseffekt av filen ARJ inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ARJ format till ett annat filformat än E01. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ARJ till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ARJ som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet E01), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ARJ i originalformat (utan konvertering till filen E01). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
max icon

MAX

3ds Max Scene Format

Filer med MAX-förlängning används av 3ds Max, en modelleringsprogramvara. MAX är den huvudsakliga 3D-scenfilen som genereras av verktyget. Inne...

Last updated