Konvertering av filen ARJ till 7-Z

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ARJ efter konverteringen till 7-Z kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ARJ till 7-Z ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ARJ till 7-Z) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen ARJ till 7-Z:

andra möjliga konverteringar av filen ARJ

Om konverteringseffekt av filen ARJ inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ARJ format till ett annat filformat än 7-Z. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ARJ till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ARJ som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet 7-Z), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ARJ i originalformat (utan konvertering till filen 7-Z). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
pkpass icon

PKPASS

Passbook Pass Format

Filer med PKPASS-förlängningen innehåller olika typer av data som komprimeras med ZIP-komprimeringsmetoden, som inkluderar dagliga begagnade bil...