Konvertering av filen AQT till SMI

Icon Down
Icon UP
AQTitle Subtitles File

SMIL Presentation

SMI är en textfil som lagrar källkod skriven på SMIL-språk . SMIL används ofta för att skapa multimediapresentationer och bilder. SMI-filer innehåller också alla multimediaresurser som används för given presentation.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen AQT efter konverteringen till SMI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från AQT till SMI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen AQT till SMI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen AQT till SMI:

andra möjliga konverteringar av filen AQT

Om konverteringseffekt av filen AQT inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens AQT format till ett annat filformat än SMI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen AQT till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen AQT som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SMI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen AQT i originalformat (utan konvertering till filen SMI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ofx icon

OFX

Open Financial Exchange Format

OFX-formatet används som en finansiell informationsutbytesfil. De innehåller finansiella data skapade i OFX öppet format (Open Financial Exchang...