Konvertering av filen AI till WMF

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen AI efter konverteringen till WMF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från AI till WMF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen AI till WMF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen AI

Om konverteringseffekt av filen AI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens AI format till ett annat filformat än WMF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen AI till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen AI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet WMF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen AI i originalformat (utan konvertering till filen WMF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
dc4 icon

DC4

ViaThinkSoft (De)Coder 4 Format

DC4-förlängningen är specifik för kodade filer som skapades med den programvara som är specifik för den här typen av filer - ViaThinkSoft (D...

Last updated