Konvertering av filen AI till CDR

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen AI efter konverteringen till CDR kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från AI till CDR ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen AI till CDR) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen AI till CDR:

andra möjliga konverteringar av filen AI

Om konverteringseffekt av filen AI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens AI format till ett annat filformat än CDR. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen AI till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen AI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet CDR), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen AI i originalformat (utan konvertering till filen CDR). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
iso icon

ISO

Disc Image Format

Filer med. ISO-förlängningen innehåller optiska skivbilder i okomprimerad form. En enstaka bild med alla filer och skivans katalogstruktur lagra...