Konvertering av filen ABW till ODT

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ABW efter konverteringen till ODT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ABW till ODT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ABW till ODT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen ABW till ODT:

andra möjliga konverteringar av filen ABW

Om konverteringseffekt av filen ABW inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ABW format till ett annat filformat än ODT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ABW till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ABW som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ODT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ABW i originalformat (utan konvertering till filen ODT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
xlsm icon

XLSM

Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet

XLSM är ett vanligt använt kalkylarkdokument skapat med Excel 2007 eller senare. XLSM-filer lagrar data i celler organiserade i rader och kolumne...

Last updated