Konvertering av filen 7Z till ZIP

Vad hjälper mig konvertering av filen 7Z till ZIP med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen 7Z efter konverteringen till ZIP kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från 7Z till ZIP ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen 7Z till ZIP) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från 7Z till ZIP, hur konverterar man filen 7Z till ZIP, ändring av filändelse 7Z till ZIP
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen 7Z
Om konverteringseffekt av filen 7Z inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens 7Z format till ett annat filformat än ZIP. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen 7Z till ett annat format :
7Z till 001,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen 7Z som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ZIP), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen 7Z i originalformat (utan konvertering till filen ZIP). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .