Ikona pliku XBRL

Rozszerzenie pliku XBRL

Extensible Business Reporting Language
 • Category
  Document Files
 • Popularność
  3.3 (10 votes)

Czym jest plik XBRL?

XBRL — plik źródłowy Extensible Business Reporting Language zapisany z rozszerzeniem .XBRL. XBRL to format pliku tekstowego oparty na XML, stworzony przy użyciu języka znaczników do udostępniania danych biznesowych. Pliki XBRL przechowują informacje finansowe lub raporty. XBRL to uniwersalny i przenośny standard niezwiązany z żadną platformą programową. Jest to otwarty standard rozpowszechniany na wolnej licencji.

Jakie dane mogą przechowywać pliki XBRL?

Dane w plikach XBRL są zorganizowane przy użyciu dobrze zdefiniowanej struktury. Każdy plik XBRL zaczyna się od elementu „root” na szczycie hierarchii <xbrl>. Informacje następujące po elemencie głównym to tzw. Fakty Biznesowe, które można podzielić na następujące grupy:

 • pozycje - elementy posiadające jedną wartość,
 • krotki - elementy o wielu wartościach; mogą być zagnieżdżone.

Pliki XBRL zawierają instancje danych wraz z informacjami dotyczącymi ich struktury i powiązań. Pliki łączące dokumenty XBRL i HTML nazywane są Inline XBRL i umożliwiają przeglądanie danych za pomocą przeglądarek internetowych.

Gdzie są używane pliki XBRL?

Format XBRL powstał w 2003 roku. Obecna wersja to wersja 2.1, która wraz z wydaniem w 2013 roku przez grupę XBRL International Inc. wprowadziła kilka poprawek i rozszerzeń. Dokumenty w standardzie XBRL są wymagane przez instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii; w Polsce od 2020 roku spółki notowane na giełdzie są zobowiązane do dostarczania raportów w standardzie ESEF z wykorzystaniem plików XBRL. Istnieją dedykowane narzędzia i wtyczki do popularnych edytorów tekstu, które umożliwiają tworzenie raportów w formacie XBRL.

Programy wspierające rozszerzenie pliku XBRL

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki XBRL, podzielone na 2 platformy systemów operacyjnych. Pliki w formacie XBRL mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik XBRL

Updated: 07/30/2023

Jak otworzyć plik XBRL?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików XBRL. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Extensible Business Reporting Language nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem XBRL powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz NotePad++ text editor

Install software to open XBRL file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem XBRL. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić NotePad++ text editor lub inny z dostępnych programów, np. TextEdit, Moneydance, XBRL Addon for Firefox. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem XBRL, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta NotePad++ text editor i pobierz instalator.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję NotePad++ text editor

Update software that support file extension XBRLKiedy masz już zainstalowany NotePad++ text editor na swoim urządzeniu, a pliki XBRL nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. Jeżeli posiadasz starszą wersję NotePad++ text editor, może ona nie posiadać obsługi formatu XBRL. Jednak ostatnia wydana wersja NotePad++ text editor jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż pliki Extensible Business Reporting Language z NotePad++ text editor

Po zainstalowaniu NotePad++ text editor w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików XBRL. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with XBRL file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

 • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku XBRL
 • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
 • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest NotePad++ text editor. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików XBRL i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with XBRL file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

 • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku XBRL prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
 • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
 • Wybierz NotePad++ text editor i kliknij Zmień wszystko...
 • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem XBRL. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik XBRL p

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik XBRL. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check XBRL file for viruses
1. Sprawdź, czy plik XBRL nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik XBRL został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Plik XBRL okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprwadź czy plik XBRL jest nieuszkodzony

Jeśli plik XBRL powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem XBRL z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić NotePad++ text editor

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku XBRL. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik XBRL.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Extensible Business Reporting Language. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików XBRL.

Konwersja pliku XBRL

Konwersje pliku z rozszerzenia XBRL do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku XBRL
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku XBRL będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku XBRL.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
dwf icon

DWF

Design Web Format Format

Format pliku DWF jest przeznaczony do przechowywania rysunków 2D / 3D używanych przez różne programy do projektowania CAD. Format został stwor...

Last updated