Rozszerzenie pliku VMDK

Ikona pliku VMDK
Virtual Machine Disk Format

Czym jest plik VMDK?

Plik z rozszerzeniem VMDK jest plikiem dysku maszyny wirtualnej VMware. Plik taki zawiera pliki i folder, które składają się na dysk wirtualny utworzony przy użyciu oprogramowania Vmware. Pojedynczy plik VMDK może zawierać informacje o jednym lub większej liczbie dysków wirtualnych.

Do czego służą pliki VMDK?

Pliki VMDK są używane głównie jako środki do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych ważnych danych i są w zasadzie odpowiednikami fizycznych dysków. Pliki VMDK umożliwiają również użytkownikom uruchamianie wielu systemów operacyjnych lub serwerów wirtualnych na jednym komputerze.

Specyfikacja pliku VMDK

Każdy dysk wirtualny jest oddzielnym plikiem VMDK, który może zawierać jeden lub więcej plików, w zależności od zawartości i rozmiaru dysku. Plik VMDK można skonfigurować dla stałego lub zmiennego rozmiaru obrazu.

Pliki VMDK, które tworzą dysk wirtualny

Standardowy plik VMDK ma zwykle nazwę „vmname.vmdk” (często występują alternatywne nazwy):

  • vmname-s ##. vmdk - pliki skonfigurowane do obsługi rozszerzenia rozmiaru pliku,
  • vmname-f ##. vmdk - pliki z miejscem na dysku przydzielonym podczas procesu tworzenia pliku,
  • vmname-disk - ##. vmdk - pliki, które zapisują zmiany dokonane na dysku wirtualnym działającym pod maszyną wirtualną.

Programy wspierające rozszerzenie pliku VMDK

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 3 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików VMDK. Pliki z rozszerzeniem VMDK, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Updated: 01/07/2020

Jak otworzyć plik VMDK?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem VMDK jest wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami VMDK można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj VMware Workstation

Install software to open VMDK file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem VMDK. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić VMware Workstation lub inny z dostępnych programów, np. WinImage, WinMount, VirtualBox. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta VMware Workstation i pobierz instalator.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję VMware Workstation

Update software that support file extension VMDKZainstalowałeś już VMware Workstation i nadal nie możesz otworzyć pliku VMDK? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. Jeżeli posiadasz starszą wersję VMware Workstation, może ona nie posiadać obsługi formatu VMDK. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji VMware Workstation.

Krok 3. Powiąż VMware Workstation z formatem pliku VMDK

Po zainstalowaniu VMware Workstation w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików VMDK. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with VMDK file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku VMDK prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny VMware Workstation. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików VMDK i klikając OK.
Associate software with VMDK file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku VMDK i znalezienie pozycji Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem VMDK. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik VMDK p

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik VMDK. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check VMDK file for viruses
1. Sprawdź plik VMDK pod kątem zainfekowania wirusem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku VMDK uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik VMDK a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik VMDK okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź czy plik VMDK jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeśli plik VMDK powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem VMDK z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Może wystąpić sytuacja, w której potrzebujesz najwyższych uprawnień Administratora sytemu do otwarcia pliku Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Virtual Machine Disk Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić VMware Workstation

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem VMDK, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z Virtual Machine Disk Format, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z VMDK, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Konwersja pliku VMDK

Konwersje pliku z rozszerzenia VMDK do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku VMDK
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku VMDK będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku VMDK.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
rep icon

REP

BusinessObjects Report Format

Plik REP foramt jest rodzimym narzędziem do tworzenia zapytań SAP Business Objects. Plik REP to plik raportu utworzony przez wyżej wymieniony pr...