Ikona pliku SKF

Rozszerzenie pliku SKF

AutoSketch Drawing
 • Developer
  Autodesk
 • Category
 • Popularność
  3.4 (13 votes)

Czym jest plik SKF?

Pliki SKF są powiązane z aplikacją AutoSketch. Pliki SKF przechowują projekty rysunków CAD (Computer Aided-Design). Pojedynczy plik SKF może zawierać wiele rysunków technicznych reprezentowanych jako obrazy wektorowe. Format SKF jest rozpoznawany i właściwie obsługiwany tylko przez AutoSketch. Jednak AutoSketch obsługuje również inne, bardziej popularne i otwarte formaty, takie jak DWG, DXF lub SKD.

Oprogramowanie AutoSketch

AutoSketch nie jest już aktywnie rozwijany i od 26 października 2016 r. został oficjalnie wycofany. SKF są już rzadko spotykane. Chociaż projekt nigdy nie wspierał grafiki 3D, narzędzia nadal cieszą się popularnością wśród niektórych użytkowników. Opracowany utrzymuje dedykowane forum AutoSketch na swojej stronie internetowej, gdzie użytkownicy mogą w razie potrzeby uzyskać pomoc dotyczącą AutoSketch.

Programy wspierające rozszerzenie pliku SKF

Listę oprogramowania obsługującego pliki SKF znajdziesz poniżej. Pliki w formacie SKF mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik SKF

Updated: 01/31/2023

Jak otworzyć plik SKF?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików SKF, może być wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami SKF można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem SKF powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie AutoSketch

Install software to open SKF file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików SKF jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki SKF na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić AutoSketch lub inny z dostępnych programów, np. XnView. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem SKF, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora AutoSketch jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Autodesk, Inc.) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję AutoSketch

Update software that support file extension SKFKiedy masz już zainstalowany AutoSketch na swoim urządzeniu, a pliki SKF nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. Jeżeli posiadasz starszą wersję AutoSketch, może ona nie posiadać obsługi formatu SKF. Jednak ostatnia wydana wersja AutoSketch jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików SKF na AutoSketch

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki SKF z AutoSketch zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with SKF file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

 • Klikając na ikonie pliku SKF prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
 • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest AutoSketch i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików SKF potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with SKF file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

 • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku SKF i znalezienie pozycji Informacje
 • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
 • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
 • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem SKF. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik SKF. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check SKF file for viruses
1. Sprawdź, czy plik SKF nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik SKF jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli okaże się, że plik SKF jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik SKF został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem SKF z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik AutoSketch Drawing

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić AutoSketch

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem SKF, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z AutoSketch Drawing, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików SKF.

Konwersja pliku SKF

Konwersje pliku z rozszerzenia SKF do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku SKF
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku SKF będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku SKF.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
ply icon

PLY

Polygon Model Format

PLY to format pliku obrazu 3D . Standard PLY ( Polygon File Format lub Stanford Triangle Format ) został opracowany na Uniwersytecie Stanforda. Zo...

Last updated