Ikona pliku POD

Rozszerzenie pliku POD

Perl POD Format

Czym jest plik POD?

Plik z rozszerzeniem POD jest plikiem dokumentacji dla języka programowania Perl. Pliki POD używają specjalnej składni znaczników dla lepszej czytelności i funkcjonalności. Składnia jest bardzo prosta i wysoce znormalizowana - nie ma możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, dodawania obrazów lub tabel. Umożliwia to łatwą konwersję plików POD do innych formatów (XML, TeX, Markdown, HTML). Pliki POD można otwierać za pomocą narzędzia perldoc.

Do czego służą pliki POD?

Zwykła stara dokumentacja to bardzo wygodny język znaczników odpowiedni do tworzenia przejrzystych i zwięzłych plików dokumentacji oprogramowania. Większość dokumentacji dla maszyny wirtualnej Perl i Parrot jest napisana w tym języku.

Inne zastosowania języka POD

Oprócz dokumentowania kodu źródłowego napisanego w Perlu, POD służy również do generowania opisu skryptu (na przykład skrypty bash). Dokumenty POD można następnie łatwo przekształcić w podręczniki pomocy systemowej (strony podręcznika).

Programy wspierające rozszerzenie pliku POD

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 3 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików POD. Pliki w formacie POD mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik POD

Updated: 04/16/2022

Jak otworzyć plik POD?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem POD jest wiele. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu POD można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Adobe ExtendScript

Install software to open POD file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików POD jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki POD na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Adobe ExtendScript lub inny z dostępnych programów, np. Windows Notepad, NotePad++ text editor, Perl Code Editor. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem POD, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora Adobe ExtendScript jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Adobe Systems Incorporated) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Adobe ExtendScript

Update software that support file extension PODJeżeli po instalacji Adobe ExtendScript nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku POD, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja Adobe ExtendScript którą posiadasz jest najbardziej aktualna Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja Adobe ExtendScript może nie wspierać plików o rozszerzeniu POD. Natomiast najnowsza wersja Adobe ExtendScript powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików POD na Adobe ExtendScript

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki POD z Adobe ExtendScript zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with POD file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku POD prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Adobe ExtendScript. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików POD i klikając OK.
Associate software with POD file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem POD i wybierz pozycję Informacje
  • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
  • Wybierz Adobe ExtendScript i kliknij Zmień wszystko...
  • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem POD. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik POD p

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik POD. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check POD file for viruses
1. Sprawdź plik POD pod kątem zainfekowania wirusem

Jeśli plik POD został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik POD jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik POD powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem POD z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Perl POD Format.

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Adobe ExtendScript

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików POD, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Perl POD Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików POD.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku POD będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku POD.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
cdx icon

CDX

CorelDRAW Compressed Drawing Format

Pliki CDX są powiązane z pakietem CorelDRAW Graphics Suite — oprogramowaniem do edycji grafiki. Jakie dane przechowują pliki CDX?Pliki CDX prz...

Last updated