Ikona pliku PGI

Rozszerzenie pliku PGI

Video Recording Format

Czym jest plik PGI?

Plik PGI to w zasadzie plik nagrania wideo, który jest tworzony w formacie binarnym. Jest związany z wieloma systemami nagrywania wideo, które są tworzone przez firmy takie jak Panasonic, Canon i JVC. Plik .PGI zawiera informacje o filmie, takie jak tytuł, czas trwania i znacznik czasu nagranego wideo. Ten plik nagrania wideo zawiera wiele innych plików i zwykle je uzupełnia. Pliki te mogą zawierać pliki w formatach takich jak .MOD lub .MOI.

Programy wspierające rozszerzenie pliku PGI

Pliki z rozszerzeniem PGI, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik PGI

Updated: 06/02/2020

Jak otworzyć plik PGI?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików PGI. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami PGI można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem PGI powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj DVR Software

Install software to open PGI file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami PGI to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z PGI w Twoim systemie operacyjnym. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić DVR Software lub inny z dostępnych programów, np. Canon DVR Software. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator DVR Software i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj DVR Software

Update software that support file extension PGIJeżeli po instalacji DVR Software nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku PGI, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja DVR Software którą posiadasz jest najbardziej aktualna Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik PGI nie jest obsługiwany przez oprogramowanie DVR Software. Natomiast najnowsza wersja DVR Software powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików PGI na DVR Software

Po zainstalowaniu DVR Software w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików PGI. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with PGI file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku PGI prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny DVR Software. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików PGI i klikając OK.
Associate software with PGI file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku PGI prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Wybierz DVR Software i kliknij Zmień wszystko...
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem PGI. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik PGI p

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik PGI. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check PGI file for viruses
1. Sprawdź plik PGI pod kątem zainfekowania wirusem

W sytuacji, gdy plik PGI jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik PGI jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprwadź czy plik PGI jest nieuszkodzony

Jeśli plik PGI powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem PGI z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Video Recording Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić DVR Software

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików PGI, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Video Recording Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików PGI.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku PGI będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku PGI.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
 icon

Last updated