Ikona pliku MBOX

Rozszerzenie pliku MBOX

E-mail Mailbox Format

Czym jest plik MBOX?

Plik z rozszerzeniem .MBOX zawiera plik skrzynki wiadomości e-mail , który przechowuje listę wiadomości dla danego odbiorcy w kolejności sekwencyjnej. MBOX jest plikiem tekstowym , a każda wiadomość wymieniona w takim pliku zaczyna się od nagłówka „Od” i kończy się znakiem nowej linii. Format MBOX nie jest ustandaryzowany w żadnym dokumencie RFC i dlatego jego struktura w dużej mierze zależy od oprogramowania, które używa tego formatu do archiwizacji wiadomości e-mail.

Pliki MBOX (zwane MailBOX) były po raz pierwszy używane przez prostego klienta poczty w systemie Unix. Mac OS, oparty na Uniksie, używał formatu MBOX dla swojego pierwszego klienta pocztowego. Format ma wiele wad, niektóre z nich to:

 • Brak szyfrowania wiadomości,
 • Sekwencyjny odczyt z jednego pliku, nawet w przypadku dużej liczby wiadomości - problemy z analizą,
 • Każdy użytkownik, który ma dostęp do danego pliku MBOX, może odczytać zapisane wiadomości,
 • Należy zastosować mechanizm blokowania plików, aby zapewnić integralność pliku, gdy wielu użytkowników jednocześnie uzyskuje dostęp do pliku poczty.

Format MBOX był podstawą 4 innych formatów skrzynek pocztowych - mboxo, mboxrd, mboxcl i mboxcl2. Te formaty nie są ze sobą kompatybilne, chociaż wszystkie są oparte na MBOX. Pliki tekstowe MBOX można otwierać za pomocą dowolnego edytora tekstu , ale edycja takich plików nie jest zalecana, ponieważ może to powodować błędy odczytu.

Programy wspierające rozszerzenie pliku MBOX

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 3 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików MBOX. Pliki w formacie MBOX mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik MBOX

Updated: 09/01/2019

Jak otworzyć plik MBOX?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików MBOX. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami MBOX można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem MBOX powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Mozilla Thunderbird

Install software to open MBOX file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików MBOX jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki MBOX na Twoim urządzeniu. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Mozilla Thunderbird, albo jeden z innych programów: Apple Mail, Eudora, Microsoft Outlook. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem MBOX, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Mozilla Thunderbird i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Mozilla Corporation i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Mozilla Thunderbird

Update software that support file extension MBOXJeżeli po instalacji Mozilla Thunderbird nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku MBOX, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja Mozilla Thunderbird którą posiadasz jest najbardziej aktualna Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik MBOX nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Mozilla Thunderbird. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Mozilla Thunderbird.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików MBOX na Mozilla Thunderbird

Jeśli posiadasz już Mozilla Thunderbird w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki MBOX na Twoim urządzeniu. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with MBOX file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

 • Klikając na ikonie pliku MBOX prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
 • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Mozilla Thunderbird. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików MBOX i klikając OK.
Associate software with MBOX file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem MBOX i wybierz pozycję Informacje
 • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
 • Wybierz Mozilla Thunderbird i kliknij Zmień wszystko...
 • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem MBOX. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik MBOX p

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik MBOX. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check MBOX file for viruses
1. Sprawdź, czy plik MBOX nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku MBOX uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik MBOX a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli okaże się, że plik MBOX jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź czy plik MBOX jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli dostałeś plik MBOX od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Taka sama sytuacja może wystąpić, jeśli plik MBOX nie został w całości pobrany z internetu. Spróbuj ponownie ściągnąć plik z oryginalnego źródła.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik E-mail Mailbox Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić Mozilla Thunderbird

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem MBOX, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z E-mail Mailbox Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z MBOX, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku MBOX będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku MBOX.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
tif icon

TIF

Tagged Image Format

Plik z rozszerzeniem .TIF zawiera grafikę rastrową wraz z metadanymi w postaci znaczników; Plik TIF może przechowywać wiele obrazów. Sufiks T...