Rozszerzenie pliku JYK

Ikona pliku JYK
Warez Movie Format

Czym jest plik JYK?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem JYK to Warez Movie Format. Format plików JYK wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Windows. Format pliku JYK, podobnie jak 526 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki wideo. Najbardziej popularnym oprogramowaniem do obsługi plików JYK jest VLC media player. Na stronie internetowej developera VideoLAN Project Team znajdziesz szczegółowe dane dotyczące samego oprogramowania VLC media player, a także na temat JYK i innych wspieranych formatów plików.

Programy wspierające rozszerzenie pliku JYK

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki JYK. Pliki JYK możesz spotkać na wszystkich systemach operacyjnych, nie wyłączając urządzeń mobilnych, jednak nie ma gwarancji że wszędzie tam będzie możliwość ich poprawnego otwarcia.

Programy obsługujące plik JYK

Updated: 12/01/2020

Jak otworzyć plik JYK?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików JYK. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Warez Movie Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem JYK powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie VLC media player

Install software to open JYK file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików JYK jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki JYK na Twoim urządzeniu. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz VLC media player i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator VLC media player i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta VideoLAN Project Team i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj VLC media player do najnowszej wersji

Update software that support file extension JYKKiedy masz już zainstalowany VLC media player na swoim urządzeniu, a pliki JYK nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik JYK nie jest obsługiwany przez oprogramowanie VLC media player. Jednak ostatnia wydana wersja VLC media player jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż pliki Warez Movie Format z VLC media player

Po zainstalowaniu VLC media player w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików JYK. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with JYK file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku JYK, i wybierz z menu Otwórz za pomocą
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny VLC media player. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików JYK i klikając OK.
Associate software with JYK file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem JYK i wybierz pozycję Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem JYK. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik JYK. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check JYK file for viruses
1. Sprawdź, czy plik JYK nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik JYK jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli okaże się, że plik JYK jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź czy plik JYK jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeśli plik JYK powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem JYK z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Warez Movie Format.

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia VLC media player

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików JYK, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Warez Movie Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików JYK.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku JYK będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku JYK.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
mbox icon

MBOX

E-mail Mailbox Format

Plik z rozszerzeniem .MBOX zawiera plik skrzynki wiadomości e-mail , który przechowuje listę wiadomości dla danego odbiorcy w kolejności sekwe...