Rozszerzenie pliku JNLP

Ikona pliku JNLP
Java Web Start Format

Czym jest plik JNLP?

Pliki z rozszerzeniem .JNLP zawierają dane przechowywane za pomocą składni XML. Takie dane dotyczą aplikacji lub apletu Java, którego kod źródłowy znajduje się na komputerze zdalnym i który ma być otwierany lokalnie, zgodnie z protokołem uruchamiania Java Networking.

Plik JNLP zawiera:

 • Informacje o aplikacji - np. Tytuł, producent, opis,
 • Zasoby aplikacji - adres strony internetowej, na której znajduje się pakiet JAR,
 • Środki bezpieczeństwa - prawo umożliwiające wykonywanie określonych działań,
 • Element docelowy - klasa i parametry aplikacji lub apletu sieciowego.

Dodatkowe informacje

Plik JNLP może również zawierać wiele różnych informacji o różnych elementach aplikacji, których specyfikacja znajduje się na stronach internetowych Oracle. Można go uruchomić w środowisku JRE. Treść pliku można wyświetlić za pomocą dowolnego edytora tekstów.

Programy wspierające rozszerzenie pliku JNLP

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki JNLP, podzielone na 3 platformy systemów operacyjnych. Pliki z rozszerzeniem JNLP, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik JNLP

Updated: 08/19/2019

Jak otworzyć plik JNLP?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików JNLP, może być wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami JNLP można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem JNLP powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Java Web Start

Install software to open JNLP file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem JNLP. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz Java Web Start i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta Java Web Start i pobierz instalator.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj Java Web Start

Update software that support file extension JNLPZainstalowałeś już Java Web Start i nadal nie możesz otworzyć pliku JNLP? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. Jeżeli posiadasz starszą wersję Java Web Start, może ona nie posiadać obsługi formatu JNLP. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Java Web Start.

Krok 3. Powiąż Java Web Start z formatem pliku JNLP

Po zainstalowaniu Java Web Start w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików JNLP. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with JNLP file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

 • Klikając na ikonie pliku JNLP prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
 • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest Java Web Start. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików JNLP i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with JNLP file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

 • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku JNLP i znalezienie pozycji Informacje
 • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
 • Wybierz Java Web Start i kliknij Zmień wszystko...
 • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem JNLP. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem JNLP. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check JNLP file for viruses
1. Sprawdź plik JNLP pod kątem zainfekowania wirusem

W sytuacji, gdy plik JNLP jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Przeskanuj sam plik JNLP a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik JNLP jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprwadź czy plik JNLP jest nieuszkodzony

Jeżeli dostałeś plik JNLP od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem JNLP z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić Java Web Start

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem JNLP, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Java Web Start Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików JNLP.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku JNLP będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku JNLP.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
pat icon

PAT

Pattern Format

Rozszerzenie pliku PAT jest używane do obrazów bitmapowych wzorów. Obrazy PAT składają się z prostokątnych elementów i mogą mieć rozmiar ...