Ikona pliku DSN

Rozszerzenie pliku DSN

Database Source Name Format

Czym jest plik DSN?

DSN to ogólny format pliku bazy danych używany przez różne programy baz danych do łączenia się z bazami danych. Pliki DSN przechowują informacje niezbędne do nawiązania zdalnego połączenia z bazą danych , w tym adres serwera, identyfikator i hasło, nazwę źródła danych i katalog bazy danych.

Dane w formacie tekstowym

Dane w plikach DSN są zapisywane w formacie zwykłego tekstu; jednak niektóre aplikacje baz danych zamiast plików DSN używają wpisów w rejestrze systemu Windows.

Pliki DSN jako sposób połączenia z bazą danych

Sterowniki aplikacji ODBC (Open Database Connectivity) używają DSN do nawiązywania połączeń z bazami danych, na przykład bazą danych Microsoft Access lub Microsoft SQL Server.

Programy wspierające rozszerzenie pliku DSN

Listę oprogramowania obsługującego pliki DSN, z podziałem na 2 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki w formacie DSN mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik DSN

Updated: 02/23/2020

Jak otworzyć plik DSN?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem DSN jest wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Database Source Name Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem DSN powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Microsoft ODBC Data Source Administrator

Install software to open DSN file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem DSN. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz Microsoft ODBC Data Source Administrator lub jeden z programów z listy (np. Microsoft Access, ODBC Administrator, Microsoft SQL Server), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Microsoft ODBC Data Source Administrator i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj Microsoft ODBC Data Source Administrator

Update software that support file extension DSNKiedy masz już zainstalowany Microsoft ODBC Data Source Administrator na swoim urządzeniu, a pliki DSN nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja Microsoft ODBC Data Source Administrator może nie wspierać plików o rozszerzeniu DSN. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Microsoft ODBC Data Source Administrator.

Krok 3. Powiąż pliki Database Source Name Format z Microsoft ODBC Data Source Administrator

Po zainstalowaniu Microsoft ODBC Data Source Administrator w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików DSN. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with DSN file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku DSN
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest Microsoft ODBC Data Source Administrator. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików DSN i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with DSN file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku DSN prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem DSN. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik DSN p

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem DSN. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check DSN file for viruses
1. Sprwadź czy plik DSN jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku DSN uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik DSN jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź czy plik DSN jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli dostałeś plik DSN od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Taka sama sytuacja może wystąpić, jeśli plik DSN nie został w całości pobrany z internetu. Spróbuj ponownie ściągnąć plik z oryginalnego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Database Source Name Format

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Microsoft ODBC Data Source Administrator

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku DSN. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik DSN.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Database Source Name Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z DSN, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku DSN będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku DSN.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
deskthemepack icon

DESKTHEMEPACK

Windows 8 Desktop Theme Pack Format

Plik z rozszerzeniem DESKTHEMEPACK zawiera pakiet CAB obrazów tła dla systemu Microsoft Windows 8 i nowszych . Archiwum DESKTHEMEPACK może zawie...

Last updated