BAND bestandspictogram

Bestandsextensie BAND

GarageBand Project Format

Wat is BAND bestand?

De volledige bestandsindeling van bestanden met de extensie BAND is GarageBand Project Format. Apple definieerde de GarageBand Project Format formaatstandaard. Bestanden met de extensie BAND kunnen worden gebruikt door programma's die worden gedistribueerd voor het platform Mac OS. BAND-bestandsindeling, samen met 771 andere bestandsindelingen, behoort tot de categorie Audiobestanden. Apple GarageBand ondersteunt BAND-bestanden en is het meest gebruikte programma om dergelijke bestanden te verwerken, maar 1 andere tools kunnen ook worden gebruikt. Software met de naam Apple GarageBand is gemaakt door Apple, Inc.. Raadpleeg de officiële website van de ontwikkelaar voor meer informatie over de software en BAND-bestanden.

Programma's die BAND bestandsextensie ondersteunen

Hieronder staat een tabel met programma's die BAND-bestanden ondersteunen. Bestanden met het achtervoegsel BAND kunnen naar elk mobiel apparaat of systeemplatform worden gekopieerd, maar het is mogelijk dat ze niet correct op het doelsysteem worden geopend.

Programma’s die een BAND-bestand ondersteunen

Hoe open je een BAND-bestand?

Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom u problemen hebt met het openen van BAND-bestanden op een bepaald systeem. Aan de andere kant, de meest voorkomende problemen met betrekking tot GarageBand Project Format bestanden zijn niet complex. In de meeste gevallen kunnen ze snel en effectief worden aangepakt zonder hulp van een specialist. Hierna volgt een lijst met richtlijnen die u helpen bij het identificeren en oplossen van bestandsgerelateerde problemen.

Stap 1. Verkrijg de Apple GarageBand

Install software to open BAND file De meest voorkomende reden voor dergelijke problemen is het ontbreken van goede toepassingen die BAND-bestanden ondersteunen die op het systeem zijn geïnstalleerd. Dit probleem kan worden verholpen door Apple GarageBand of een ander compatibel programma, zoals Apple Logic Pro, te downloaden en te installeren. De volledige lijst met programma's gegroepeerd per besturingssysteem vindt u hierboven. Een van de meest risicovrije methoden voor het downloaden van software is het gebruik van koppelingen door officiële distributeurs. Ga naar de website Apple GarageBand en download het installatieprogramma.

Stap 2. Controleer de versie van Apple GarageBand en werk deze indien nodig bij

Update software that support file extension BANDAls Apple GarageBand al op uw systemen is geïnstalleerd en BAND bestanden nog steeds niet correct worden geopend, controleer dan of u de nieuwste versie van de software hebt. Softwareontwikkelaars implementeren mogelijk ondersteuning voor modernere bestandsindelingen in bijgewerkte versies van hun producten. De reden dat Apple GarageBand bestanden met BAND niet aankan, kan zijn dat de software verouderd is. Alle bestandsformaten die prima werden afgehandeld door de vorige versies van een bepaald programma zouden ook moeten kunnen worden geopend met Apple GarageBand.

Stap 3. Koppel GarageBand Project Format -bestanden aan Apple GarageBand

Als het probleem in de vorige stap niet is opgelost, moet u BAND-bestanden koppelen aan de nieuwste versie van Apple GarageBand die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd. Het proces van het koppelen van bestandsindelingen aan de standaardtoepassing kan verschillen in details, afhankelijk van het platform, maar de basisprocedure lijkt erg op elkaar.

Associate software with BAND file on Windows

Wijzig de standaardtoepassing in Windows

  • Kies het item Openen met in het bestandsmenu dat toegankelijk is door met de rechtermuisknop op het BAND-bestand te klikken
  • Selecteer vervolgens de optie Kies een andere app en open vervolgens met Meer apps de lijst met beschikbare applicaties
  • Selecteer ten slotte Een andere app zoeken op deze PC , wijs de map aan waarin Apple GarageBand is geïnstalleerd, vink het vakje Altijd deze app gebruiken voor het openen van BAND-bestanden openen aan en bevestig uw selectie door op OK klikken
Associate software with BAND file on Mac

Wijzig de standaardtoepassing in Mac OS

  • Klik met de rechtermuisknop op het BAND-bestand en selecteer Informatie
  • Zoek de optie Openen met - klik op de titel als deze verborgen is
  • Selecteer Apple GarageBand en klik op Wijzigen voor iedereen ...
  • Als u de vorige stappen hebt gevolgd, verschijnt een bericht: Deze wijziging wordt toegepast op alle bestanden met de extensie BAND. Klik vervolgens op de knop Doorgaan om het proces te voltooien.

Stap 4. Controleer BAND op fouten

Als u de instructies uit de vorige stappen hebt gevolgd, maar het probleem is nog steeds niet opgelost, moet u het betreffende BAND-bestand verifiëren. Problemen met het openen van het bestand kunnen verschillende oorzaken hebben.

Check BAND file for viruses
1. Controleer of de BAND niet is geïnfecteerd met een computervirus

Als het bestand is geïnfecteerd, probeert de malware die zich in het BAND-bestand bevindt het te openen. Scan het bestand onmiddellijk met een antivirusprogramma of scan het hele systeem om ervoor te zorgen dat het hele systeem veilig is. Als het BAND-bestand inderdaad is geïnfecteerd, volgt u de onderstaande instructies.

2. Controleer of de structuur van het BAND-bestand intact is

Als u het problematische BAND-bestand van een derde hebt verkregen, vraag hen dan om u een ander exemplaar te bezorgen. Tijdens het kopieerproces van het bestand kunnen fouten optreden waardoor het bestand onvolledig of beschadigd is. Dit kan de oorzaak zijn van problemen met het bestand. Als het BAND-bestand slechts gedeeltelijk van internet is gedownload, probeer het dan opnieuw te downloaden.

3. Controleer of uw account beheerdersrechten heeft

Sommige bestanden vereisen verhoogde toegangsrechten om ze te openen. Schakel over naar een account met vereiste rechten en probeer het bestand GarageBand Project Format opnieuw te openen.

4. Zorg ervoor dat het systeem voldoende middelen heeft om Apple GarageBand uit te voeren

De besturingssystemen kunnen voldoende vrije bronnen opmerken om de toepassing uit te voeren die BAND-bestanden ondersteunt. Sluit alle actieve programma's en probeer het BAND-bestand te openen.

5. Controleer of u de nieuwste updates voor het besturingssysteem en stuurprogramma's hebt

Regelmatig bijgewerkte systeem, stuurprogramma's en programma's houden uw computer veilig. Dit kan ook problemen met GarageBand Project Format -bestanden voorkomen. Het kan zijn dat de BAND-bestanden correct werken met bijgewerkte software die enkele systeemfouten verhelpt.

Wilt u helpen?

Als je nog meer informatie over de bestandsextensie BAND hebt, zullen we je dankbaar zijn als je die wilt delen met de gebruikers van onze site. Gebruik het formulier hier en stuur ons je informatie over het BAND-bestand.

Bestandsextensie van de dag
eml icon

EML

E-Mail Message

Bestanden met de .EML-extensie bevatten één e-mail die is opgeslagen in een enkel bestand dat bestaat uit de kop van het bericht en de hoofdtekst...

Last updated