Conversie van een bestand van MP4 naar MPG

Icon Down
Icon UP

Na conversie van een bestand naar een andere bestandsextensie kan je andere programma's gebruiken om het te bedienen. Houd er echter rekening mee dat een MP4-bestand na conversie naar MPG enigszins van het origineel kan afwijken, al was het maar in de lay-out van de gegevens. De belangrijkste informatie blijft gewoonlijk bewaard, maar als je wilt dat het bestand na conversie van MP4 naar MPG identiek blijft, moet je overdacht te werk gaan en de gewenste applicatie kiezen uit de onderstaande lijst. Er is natuurlijk geen garantie dat de conversie 100% volgens je verwachtingen zal verlopen, maar ze zal zeker helpen. Indien het effect van de conversie van een bestand van MP4 naar MPG niet aan je verwachtingen voldoet, kan je gewoon proberen om op het internet een andere versie van je bestand in het formaat MP4 te vinden, dat al eerder door een andere persoon correct naar een MPG-bestand is omgezet. Als dat niet werkt, gebruik dan de informatie die je verder op de website vindt.

Andere mogelijke conversies van MP4-bestanden

Als je na conversie van een MP4-bestand niet het gewenste effect behaalt, kan je proberen om het bestandsformaat MP4 in een ander formaat dan MPG te veranderen. Op onze website vind je nog meer informatie over de andere conversiemogelijkheden:

Conversie van bestanden met de extensie MP4 naar een ander formaat

Welke mogelijkheden heb ik nog?

Helaas, indien je na de twee eerder beschreven stappen (poging om je eigen MP4- bestand te vinden, dat door een andere persoon is omgezet, en poging van zelf te converteren naar het formaat MPG), nog steeds een probleem hebt met je bestand, dan zijn er niet veel oplossingen meer. Je kan nogmaals proberen om een applicatie te vinden en te installeren, die in staat is het MP4-bestand in het originele formaat te openen (zonder conversie naar een MPG-bestand). Een dergelijke oplossing zal moeilijk uit te voeren zijn, maar het zal zeker het beste resultaat opleveren.

Bestandsextensie van de dag
cdf-ms icon

CDF-MS

ClickOnce Compiled Manifest Format

CDF-MS is een manifestbestand dat informatie en instellingen bevat voor het uitvoeren van programma's. Manifest-bestanden kunnen bijvoorbeeld w...

Last updated