Konvertering av filen XSPF till ASX

Icon Down
Icon UP
XSPF Playlist File

XSPF (kort för XML Shareable Playlist Format) är ett spellista filformat . XSPF-filer lagrar inte aktuell ljuddata, endast information relaterad till spellistan i form av XML-markup som innehåller referenser till ljudfilerna i spellistan.

Microsoft Advanced Streaming Redirector file

. ASX-filformat är Advanced Stream Redirector och det är en typ av XML-metafil (Extensible Markup Language). Huvudsyftet med ASX-filformat är att lagra spellista för ett antal Windows Media-filer för en specifik multimediapresentation.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen XSPF efter konverteringen till ASX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från XSPF till ASX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen XSPF till ASX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen XSPF till ASX:

andra möjliga konverteringar av filen XSPF

Om konverteringseffekt av filen XSPF inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens XSPF format till ett annat filformat än ASX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen XSPF till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen XSPF som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ASX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen XSPF i originalformat (utan konvertering till filen ASX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
tdb icon

TDB

EBay Turbo Lister Backup Format

TDB-filer är associerade med eBay auktionshanteringsprogram Turbo Lister. Turbo Lister tillåter användare att lägga till nya auktioner och obje...