Konvertering av filen XML till SQL

Icon Down
Icon UP
XML File

XML-filtillägget är relaterat till data som sparas i Extensible Markup Language-format. XML-filer kan representera vilken datastruktur som helst i vanlig textformat. XML används endast för att lagra data.

Structured Query Language Data File

SQL-fil är en fil som skrivs i Structured Query Language (SQL) som används för databashantering. Filen innehåller databasfrågor som SQL-kod . SQL-filen innehåller instruktioner för databasoperationer, t.ex. införande, radering, uppdatering och datasplitting.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen XML efter konverteringen till SQL kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från XML till SQL ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen XML till SQL) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen XML

Om konverteringseffekt av filen XML inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens XML format till ett annat filformat än SQL. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen XML till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen XML som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SQL), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen XML i originalformat (utan konvertering till filen SQL). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ofx icon

OFX

Open Financial Exchange Format

OFX-formatet används som en finansiell informationsutbytesfil. De innehåller finansiella data skapade i OFX öppet format (Open Financial Exchang...