Konvertering av filen VMDK till OVF

Vad hjälper mig konvertering av filen VMDK till OVF med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen VMDK efter konverteringen till OVF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från VMDK till OVF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen VMDK till OVF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från VMDK till OVF, hur konverterar man filen VMDK till OVF, ändring av filändelse VMDK till OVF
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen VMDK till OVF:
andra möjliga konverteringar av filen VMDK
Om konverteringseffekt av filen VMDK inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens VMDK format till ett annat filformat än OVF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen VMDK till ett annat format :
VMDK till OVA, VMDK till PVM, VMDK till VDI, VMDK till VHD,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen VMDK som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet OVF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen VMDK i originalformat (utan konvertering till filen OVF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .