Konvertering av filen TS till BNK

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen TS efter konverteringen till BNK kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från TS till BNK ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen TS till BNK) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen TS till BNK:

andra möjliga konverteringar av filen TS

Om konverteringseffekt av filen TS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens TS format till ett annat filformat än BNK. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen TS till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen TS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet BNK), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen TS i originalformat (utan konvertering till filen BNK). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
rpmsg icon

RPMSG

Outlook Restricted Permission Message

Filer i RPMSG-formatet är e-postmeddelanden med begränsad åtkomst , som är associerade med Microsoft Outlook-programmet. Sådana filer innehål...