Konvertering av filen TAR till ZIP

Vad hjälper mig konvertering av filen TAR till ZIP med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen TAR efter konverteringen till ZIP kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från TAR till ZIP ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen TAR till ZIP) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från TAR till ZIP, hur konverterar man filen TAR till ZIP, ändring av filändelse TAR till ZIP
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen TAR
Om konverteringseffekt av filen TAR inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens TAR format till ett annat filformat än ZIP. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen TAR till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen TAR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ZIP), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen TAR i originalformat (utan konvertering till filen ZIP). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .