Konvertering av filen SWF till MOV

Vad hjälper mig konvertering av filen SWF till MOV med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SWF efter konverteringen till MOV kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SWF till MOV ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SWF till MOV) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från SWF till MOV, hur konverterar man filen SWF till MOV, ändring av filändelse SWF till MOV
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen SWF
Om konverteringseffekt av filen SWF inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SWF format till ett annat filformat än MOV. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen SWF till ett annat format :
SWF till AVI, SWF till FLV, SWF till MP3,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SWF som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet MOV), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SWF i originalformat (utan konvertering till filen MOV). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .