Konvertering av filen SLP till TGZ

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SLP efter konverteringen till TGZ kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SLP till TGZ ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SLP till TGZ) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen SLP till TGZ:

andra möjliga konverteringar av filen SLP

Om konverteringseffekt av filen SLP inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SLP format till ett annat filformat än TGZ. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen SLP till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SLP som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet TGZ), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SLP i originalformat (utan konvertering till filen TGZ). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
swm icon

SWM

Split Windows Imaging Format Format

SWM-filformat används av ImageX-kommandoradsprogrammet och är cloesly relaterat till Windows Imaging Format (WIM) -filer som är inbyggda i Micro...