Konvertering av filen RTF till DOT

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen RTF efter konverteringen till DOT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från RTF till DOT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen RTF till DOT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen RTF

Om konverteringseffekt av filen RTF inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens RTF format till ett annat filformat än DOT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen RTF till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen RTF som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DOT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen RTF i originalformat (utan konvertering till filen DOT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
mht icon

MHT

MHTML Web Archive

MHT-filtillägg används för att lagra ett webbarkiv som sparats som en MHTML-dokumentfil (kort för MIME HTML). En sådan fil innehåller HTML-da...