Konvertering av filen RPM till TGZ

Vad hjälper mig konvertering av filen RPM till TGZ med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen RPM efter konverteringen till TGZ kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från RPM till TGZ ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen RPM till TGZ) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från RPM till TGZ, hur konverterar man filen RPM till TGZ, ändring av filändelse RPM till TGZ
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen RPM till TGZ:
andra möjliga konverteringar av filen RPM
Om konverteringseffekt av filen RPM inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens RPM format till ett annat filformat än TGZ. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen RPM till ett annat format :
RPM till PKG, RPM till DEB, RPM till SLP,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen RPM som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet TGZ), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen RPM i originalformat (utan konvertering till filen TGZ). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .