Konvertering av filen RAW till JPF

Vad hjälper mig konvertering av filen RAW till JPF med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen RAW efter konverteringen till JPF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från RAW till JPF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen RAW till JPF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från RAW till JPF, hur konverterar man filen RAW till JPF, ändring av filändelse RAW till JPF
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen RAW till JPF:
andra möjliga konverteringar av filen RAW
Om konverteringseffekt av filen RAW inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens RAW format till ett annat filformat än JPF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen RAW som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet JPF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen RAW i originalformat (utan konvertering till filen JPF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .