Konvertering av filen QXP till INDD

Vad hjälper mig konvertering av filen QXP till INDD med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen QXP efter konverteringen till INDD kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från QXP till INDD ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen QXP till INDD) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från QXP till INDD, hur konverterar man filen QXP till INDD, ändring av filändelse QXP till INDD
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen QXP
Om konverteringseffekt av filen QXP inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens QXP format till ett annat filformat än INDD. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen QXP till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen QXP som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet INDD), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen QXP i originalformat (utan konvertering till filen INDD). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .