Konvertering av filen QB2011 till QBB

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen QB2011 efter konverteringen till QBB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från QB2011 till QBB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen QB2011 till QBB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen QB2011 till QBB:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen QB2011 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet QBB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen QB2011 i originalformat (utan konvertering till filen QBB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
thm icon

THM

Thumbnail Image Format

THM är ett format som skapats för att lagra små rasterbilder (miniatyrbilder) , som visar ekvivalenta, fullstora bilder / grafik, men i mindre s...