Konvertering av filen PWI till TEXT

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PWI efter konverteringen till TEXT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PWI till TEXT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PWI till TEXT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen PWI till TEXT:

andra möjliga konverteringar av filen PWI

Om konverteringseffekt av filen PWI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PWI format till ett annat filformat än TEXT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen PWI till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PWI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet TEXT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PWI i originalformat (utan konvertering till filen TEXT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
pkpass icon

PKPASS

Passbook Pass Format

Filer med PKPASS-förlängningen innehåller olika typer av data som komprimeras med ZIP-komprimeringsmetoden, som inkluderar dagliga begagnade bil...