Konvertering av filen PUB till ACCDA

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PUB efter konverteringen till ACCDA kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PUB till ACCDA ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PUB till ACCDA) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen PUB till ACCDA:

andra möjliga konverteringar av filen PUB

Om konverteringseffekt av filen PUB inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PUB format till ett annat filformat än ACCDA. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen PUB till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PUB som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ACCDA), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PUB i originalformat (utan konvertering till filen ACCDA). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
bak~ icon

BAK~

AbiWord Auto-Saved Document

Fil med en BAK ~ -tillägg är ett element i gruppen av filer som utgör en säkerhetskopia . Förkortningen står för AbiWord Auto-Saved Document...