Konvertering av filen PPTX till POTX

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PPTX efter konverteringen till POTX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PPTX till POTX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PPTX till POTX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen PPTX

Om konverteringseffekt av filen PPTX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PPTX format till ett annat filformat än POTX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen PPTX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PPTX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet POTX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PPTX i originalformat (utan konvertering till filen POTX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
sys icon

SYS

Windows System Format

SYS-tillägget anger systemfiler som används i Windows och MS-DOS-operativsystem. Sådana filer inkluderar data om ändrade drivrutiner, enheterna...